Taal met elkaar

Verslag afgelopen jaar en voortgang

We zijn vorig jaar in oktober gestart met 6 vrouwen, moeders van kinderen van de kinderclub. Na 1 à 2 x bij elkaar te zijn geweest brachten de vrouwen vriendinnen/buurvrouwen mee en kwamen er elke week 10 – 13 vrouwen (is ook het max) naar de les (met kleine kinderen). De kinderen speelden lekker in een hoekje. Twee zeer betrokken vrijwilligsters ondersteunden elke week de cursisten.De meeste vrouwen kwamen uit Syrië en woonden al 3 tot 4 jaar in Nederland. Ook waren er een paar Turkse vrouwen en een Poolse vrouw bij die al veel langer (o.a.20 jaar) in Nederland woonden. Opvallend was dat iedereen vertelde dat ze in de jaren dat ze in Nederland woonden, weinig tot geen contact hadden met Nederlandse mensen.

We hebben allereerst bij alle vrouwen een test afgenomen. We schrokken enorm van het niveau. Bij de meesten was het niveau terug gezakt. Ook het praten ging moeizaam. We hebben de lesstof afgestemd op het niveau.
6 andere cursisten wilden graag alleen praten. Door hun privé-situatie (kleine baby’s) was het voor hen op dat moment niet mogelijk om te leren. We hebben met hen thema teksten behandeld om zo weer alle kennis op te halen. A.d.h.v. deze thema teksten hebben we veel gepraat. Voor 1 cursist hebben we het boek van Taalcompleet gekocht. Zij had totaal geen leer/schrijf ervaring. Had ook een enorme faalangst. Voor haar is het helaas nog steeds moeizaam om te leren. Wel neemt haar zelfvertrouwen toe omdat ze onder de mensen is.

We splitsten de groep op in een praatgroep, B1 groep en de persoon met Taalcompleet kreeg een persoonlijke begeleidster. Na de herfstvakantie zijn we ook 1 x in de week online les gaan geven aan de B1 groep. En toen …… kwam eind december ‘20 de volledige lock-down. Zo balen. We hebben aan iedereen aangeboden om online les te krijgen/te praten. De B1 groep heeft hier gehoor aan gegeven. Bij de rest lukte dit helaas niet. We hebben 2 x in de week aan de B1 groep lesgegeven. Ze zijn met sprongen vooruitgegaan. Het zelfvertrouwen is gegroeid. Ook bij 1 Turkse dame. Veel ervaringen werden gedeeld. Zo waardevol. 1 cursist is ondertussen geslaagd voor B1. 1 cursist heeft 2 delen gehaald van B1 en  ondertussen (het is nu al weer oktober), zijn we weer life gestart. Weer met een volle groep (13 cursisten). De dames die vorig jaar niet verder wilden vanwege de privé situatie willen nu toch graag naar B1. Ze hebben zelfs hun mannen ingeschakeld om op te passen, omdat ze het zo belangrijk vinden om te komen. 3 cursisten willen naar B2. De boeken zijn aangeschaft. Deze boeken zijn van IJsbreker en Code +. Ze stimuleren de zelfredzaamheid. We werken weer op verschillende niveaus. Op dit moment werken we aan het thema school. Alle vaardigheden, kennis, spreken, lezen, schrijven, luisteren worden hierin geïntegreerd.

Er zijn verschillende niveaus; Tot eind 2021 is het niveau A2 voldoende en volgend jaar gaat men op voor het niveau B1, als men dit taalniveau behaalt kan men instromen in het MBO onderwijs.