Start pagina

Wie zijn wij??

Per 1 juli 2021 heeft de Protestantse Diaconie de voormalige pioniersplek De Sleutel geadopteerd als Diaconaal buurtproject op twee locaties in de stad. Na een kleine zes jaar pionieren was het voortbestaan van de plek in gevaar, bestuurlijk en financieel. Voorheen werd de inzet van een van de opbouwwerkers gefinancierd door de Diaconie, maar was er geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het project. In de nieuwe situatie is de presentieplek een project van de Centrale Diaconie. Het gaat dus om een doorstart van het oude project. Voor de Centrale Diaconie is het nieuw, dat het nu geheel een ‘eigen project’ is, met de daarbij horende bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid.

Ook wat betreft werkers is er een nieuwe start. De oprichters van het project zijn gestopt door verandering van werksituatie en nu wordt het werk gedragen door twee opbouwwerkers, waarvan een werkzaam is per 1 september 2021. Per november 2020 is ook een nieuwe diaocnaal ondernemer-predikant aangesteld om o.a. de werkers inhoudelijk te begeleiden. In de coronaperiode heeft veel van het werk noodgedwongen stilgelegen, waarbij wel het contact met de betrokkenen is onderhouden. Ook in die zin is het een doorstart.

De presentieplek heet De Sleutel. Een sleutel staat symbool voor openen – van huizen maar ook harten. Op twee locaties in kwetsbare delen van de stad (Zuid-Vogelbuurt en Kerschoten) is er een presentieplek, waar de deur open staat naar de buurtbewoners, zowel kinderen en tieners als volwassenen. We willen aanwezig zijn en duurzame relaties aangaan met de buurtbewoners, waarbij het gaat om liefdevolle aandacht voor ieder mens, zoals we geloven dat God die voor ieder mens heeft. Daarbij willen we aansluiten bij de verlangens en behoeften van deze buurtbewoners en van daaruit activiteiten ontwikkelen. We willen ook de leefomstandigheden van kwetsbare mensen verbeteren.

Apeldoorn is een stad met heel diverse wijken, waar kortgezegd duidelijk arme en rijke wijken zijn. Dat vertaalt zich ook naar de kerkelijke wijkgemeenten. In de armere stadswijken zijn de wijkgemeenten ook wat minder draagkrachtig, maar zijn de kerkleden gemiddeld genomen wel meer gericht op sociale betrokkenheid bij de wijk. De twee locaties van de Sleutel zijn in kwetsbare stadsdelen. We zijn werkzaam op twee locaties t.w. in Apeldoorn zuid in het gebouw van de voormalige Finse school aan de Eksterweg. En in de wijk Kerschoten in het gebouw van De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280.

Op beide locaties hebben we 1 vaste opbouwwerker in dienst die verantwoordelijk is voor de activiteiten en diverse vrijwilligers op beide locaties.

Finseschool
Locatie Zuid Vogelbuurt
Locatie Kerschoten